Fizyka, klasa 1-3, Ciekawa fizyka, dziennik badawczy, część 2, zeszyt 2, WSiP

Opublikowany Autor blogksiazki

Dziennik badawczy stanowi integralną część cyklu Ciekawa fizyka.
Druga część dziennika badawczego zawiera materiał ćwiczeniowy przygotowany do podręcznika Ciekawa fizyka. Część 2. Ten dziennik składa się z dwóch zeszytów.

Zeszyt 2. obejmuje rozdziały:
1. Drgania i fale mechaniczne
2. Optyka
W dziennikach badawczych znajdują się:
– arkusze badawcze, obliczeniowe i problemowe;
– karty pracy do filmów znajdujących się na płycie CD-ROM;
– interesujące teksty popularnonaukowe do analizy;
– testy sprawdzające i podsumowujące;
– zadania typu egzaminacyjnego;
– propozycje ciekawych doświadczeń dodatkowych.