Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji

Opublikowany Autor blogksiazki

Książka jest pierwszą na rynku pozycją łączącą podstawowe zagadnienia z zakresu finansów publicznych z problemami związanymi z konsekwencjami globalizacji stosunków społeczno-ekonomicznych. Autorka omawia:
* Zjawisko globalizacji oraz jego wpływ na funkcje finansów publicznych, politykę fiskalną i usługi publiczne.
* Problemy oddziaływania globalizacji na dochody i wydatki publiczne.
* Relacje pomiędzy globalizacją a procesem decentralizacji – związane z jednej strony z systemem finansów publicznych, a z drugiej – z popularnym sloganem "myślisz globalnie – żyjesz lokalnie"
* Zagadnienia sterowności systemu finansów publicznych,.
* Propozycję nowatorskiego, całościowego podejścia do problematyki finansów publicznych.

Publikacja łączy wątki ekonomiczne, finansowe, prawne, socjologiczne i kulturowe, również te o charakterze międzynarodowym. Zawiera nawiązania do obecnego kryzysu finansowego, prezentuje aktualne kierunki racjonalizacji wydatków publicznych w Polsce. Napisana jest z pasją, przystępnym językiem, zrozumiałym dla szerokich kręgów odbiorców ? nie tylko pracowników nauki, studentów kierunków ekonomicznych, socjologicznych, prawno-administracyjnych, ale także przedsiębiorców, władz samorządowych i instytucji dysponujących środkami pomocy publicznej oraz wszystkich osób zainteresowanych problemami współczesności.

O AUTORZE
Beata Guziejewska – dr hab. nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego, profesor nadzw. w Instytucie Finansów Bankowości i Ubezpieczeń. Wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Autorka ponad 50 publikacji poświęconych finansom publicznym, racjonalizacji wydatków publicznych oraz niezależności finansowej samorządu terytorialnego i źródłom ich finansowania.