Ewaluacja talentu. Nowa strategia zarządzania talentami w organizacji

Opublikowany Autor blogksiazki

Utalentowani, ambitni pracownicy pozostaną w firmie tylko wtedy, gdy zyskają odpowiednie możliwości rozwoju i poczują się zmotywowani. Samo wysokie wynagrodzenie może jednak nie wystarczyć. Książka pokazuje, jak zarządzać potrzebami poszczególnych pracowników i całej organizacji, jak rozpoznać aspiracje i oczekiwania najlepszych, najbardziej uzdolnionych jednostek oraz jak efektywnie nimi kierować.Proces ten wymaga zastosowania technik pozwalających na ocenę sposobu myślenia, zachowań, wiedzy i umiejętności pracowników, a następnie zorganizowania skutecznych szkoleń, wdrożenia programu rozwojowego i zarządzania wydajnością pracy.

W książce szczegółowo omówiono takie zagadnienia, jak:
pozyskiwanie, rozwój i wynagradzanie utalentowanych pracowników,
budowanie strategii zarządzania talentami, opracowywanie i wykorzystywanie testów psychometrycznych, korzyści wypływające z ewaluacji wiedzy, zasady edukacji i szkolenia utalentowanych pracowników i menedżerów, metody oceny wyników pracy,
wykorzystanie infrastruktury informatycznej w procesie zarządzania talentami, tworzenie systemu zarządzania talentami na podstawie najlepszych praktyk.
Publikacja zawiera wiele przykładów i studiów przypadków, które pomogą czytelnikowi zrozumieć praktyczne zastosowania poszczególnych metod i zachęcą do wdrożenia programu zarządzania talentami w firmie.