Ekonomika, podręcznik, część 2, Empi2

Opublikowany Autor blogksiazki

Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista dla techników i szkół policealnych. Opracowany na podstawie programu nauczania przedmiotu ekonomika, zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technika ekonomisty, nr 341[02]/MEN/2008.05.20. W podręczniku cz. 2 omówiono: ubezpieczenia, politykę personalną przedsiębiorstwa, gospodarowanie finansami, rolę i znaczenia kontroli. Każdy rozdział kończy się zadaniami do przemyślenia i dyskusji. Przykłady oraz wzory pozwalają lepiej i skuteczniej zrozumieć materiał lekcyjny.

Podręcznik dopuszczony w 2010 roku przez MEN do użytku szkolnego. Nr ewidencyjny w wykazie 13/2010.