Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, podręcznik, część 2, WSiP

Opublikowany Autor blogksiazki

Podręcznik do nauczania przedmiotu ekonomika. Treść podręcznika jest zgodna z podstawą programową i dostosowana do programu nauczania dla zawodu technik ekonomista nr 341[02]/MEN/2008.05.20.

W 2. części podręcznika przedstawiono gospodarowanie zasobami majątkowymi jednostki organizacyjnej, zarządzanie jednostką organizacyjną, planowanie i organizację działalności jednostki organizacyjnej, ubezpieczenia i finanse jednostki organizacyjnej, kontrolę procesu gospodarczego oraz marketing.
W treści podręcznika są liczne przykłady przybliżające uczniom omawianą problematykę, ilustracje graficzne, wykresy i schematy. Każdy rozdział zawiera: wypunktowane kluczowe zagadnienia, wykład z przykładami, na końcu – podsumowanie najważniejszych zagadnień, test wielokrotnego wyboru, zadania (Rusz głową!), tekst dla zainteresowanych (Kto pyta, nie błądzi!). Odpowiedzi do testów są dostępne na stronie www.wsip.pl w Klubie Wydawnictw Zawodowych.

Podręcznik stanowi niezbędne kompendium wiedzy w przygotowaniu uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.