Ekonomika handlu, podręcznik, część 2

Opublikowany Autor blogksiazki

Zgodny z podstawą programową dla zawodu technik handlowiec.
Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach pod numerem 27/2006.
Wykorzystanie podręczników "Ekonomika handlu cz. 1-3" przy realizacji programu nauczania dla zawodu technik handlowiec wydanego w lutym 2009 r.
Zawiera:
* 15 rysunków
* 122 tabele
* 116 przykładów
* 15 wzorów
* 343 ćwiczenia i pytania kontrolne