Ekonomika handlu, podręcznik, część 1, WSiP

Opublikowany Autor blogksiazki

Podręcznik prezentuje aktualną wiedzę z zakresu działalności firmy handlowej, omawia najnowsze zagadnienia z ekonomiki handlu. Autorzy w 11 rozdziałach o podobnej strukturze przedstawiają istotę i znaczenie handlu, działalność detaliczną i hurtową, inne formy działalności gospodarczej prowadzonej przez firmy handlowe, a także zagadnienia dotyczące gospodarowania zasobami rzeczowymi i ludzkimi w przedsiębiorstwie handlowym.
W podręczniku autorzy wskazują na najważniejsze regulacje prawne dotyczące działalności handlowej. Rozważania teoretyczne łączą z praktyką, podając przykłady z rzeczywistości gospodarczej, prezentują wzory dokumentów występujących w działalności firmy handlowej.
Każdy rozdział podręcznika zawiera:
* wypunktowane treści kształcenia,
* zestaw terminów i pojęć,
* wykład wzbogacony przykładami, schematami i zdjęciami,
* zestaw ćwiczeń, zadań, pytań i problemów do dyskusji,
* polecenia i pytania kontrolne do rozdziału w formie testu wielokrotnego wyboru.
Zamieszczone zdjęcia w doskonały sposób wzbogacają przekazywaną wiedzę i pozwalają połączyć teorię z praktyką.
Słowniczek zamieszczony na końcu podręcznika zawiera wyjaśnienia najważniejszych pojęć związanych z handlem.