Egzamin zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Technik ekonomista

Opublikowany Autor blogksiazki

Zadania egzaminacyjne opracowane zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz zgodnie z przyjętą strukturą egzaminu zawodowego.
Zbiór zawiera przykładowe zestawy zadań egzaminacyjnych na I i II część etapu pisemnego (po 50 pytań sprawdzających wiadomości i umiejętności w zawodzie technik ekonomista, 20 pytań dotyczących wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą oraz przykładowe zadania praktyczne).
Dla etapu pisemnego są przygotowane testy wielokrotnego wyboru.
Dla etapu praktycznego są opracowane zadania praktyczne otwarte rozszerzonej odpowiedzi kształcące umiejętność stosowania wiadomości w sytuacjach typowych dla danego zawodu. Treść zadań uwzględnia specyfikę i różnorodność działań przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Uczeń ma możliwość rozwiązywania zadań bezpośrednio na dołączonych dokumentach.

Na końcu zbioru są zamieszczone rozwiązania wraz ze wskazówkami.