Dziecko, nauczyciel i szkoła … – Oficyna Wydawnicza IMPULS

Opublikowany Autor blogksiazki

Krakowska Oficyna Wydawnicza IMPULS prezentuje znakomitą serię trzech książek związanych z tematyką dziecka, nauczyciela i szkoły w współczesnym świecie:

Bożena Muchacka, Krzysztof Kraszewski (red. nauk.)
Dziecko w świecie współczesnym

W niniejszym tomie zostały przedstawione artykuły dotyczące wybranych problemów kształcenia i wychowania w zmieniającym się społeczeństwie. Poszczególni autorzy snują swoje rozważania na temat dziecka i jego świata głównie w kontekście rodziny, przedszkola i szkoły. Wśród nich są zarówno znani badacze, jak i młodzi, będący na progu rozwoju naukowego… Czytaj więcej

Bożena Muchacka, Mirosław Szymański (red. nauk.)
Nauczyciel w świecie współczesnym

W dyskusjach nad polską edukacją słyszy się wiele słów krytycznych i podkreślających niedoskonałość naszej szkoły. Źle oceniają ją uczniowie, źle nauczyciele, źle rodzice. Ocenom poddawany jest model kształcenia, często tradycyjny, uniemożliwiający własną aktywność uczniów, blokujący motywację do rozwijania własnej kreatywności i zainteresowań… Czytaj więcej

Bożena Muchacka, Mirosław Szymański (red. nauk.)
Szkoła w świecie współczesnym

Szkoła zawsze była i nadal jest jednym ze strażników tradycji i istniejących dóbr kultury. Wprowadza w świat wartości, przekazuje i popularyzuje osiągnięcia nauki, dostarcza coraz bardziej pogłębioną wiedzę, upowszechnia dorobek kultury. Jednocześnie pełni ważne funkcje wychowawcze. Realizując je, uczy wzorów zachowań, komunikacji społecznej… Czytaj więcej

Serdecznie zachęcamy do lektury!

Oficyna Wydawnicza IMPULS

http://www.impulsoficyna.com.pl/