Die deustschsprachigen Lander als Forschungs – und Unterrichtsgegenstand

Opublikowany Autor blogksiazki

Niniejsza publikacja przedstawia kraje niemieckiego obszaru językowego z perspektywy literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i krajoznawstwa oraz dydaktyki. To wielowymiarowe ujęcie zagadnienia pozwala na ukazanie jego bogactwa i łączących się z nimi możliwości badawczych i dydaktycznych. Prezentowany jest m. in narodów – Niemców, Austriaków i Polaków – w publicystyce i literaturze oraz stereotypy, które ten obraz kształtują. Omawiane są również problemy, takie jak sytuacja w Niemczech po zjednoczeniu i forma państwa austriackiego. Innymi zagadnieniami poruszanymi tutaj są interkulturowość w krajoznawstwie oraz obecność krajów niemieckiego obszaru językowego w materiałach do nauki języka niemieckiego i na lekcjach tego języka w szkołach polskich. Prezentowane są również konkretne propozycje pracy na lekcjach z wykorzystaniem nazw ulic i piosenek oraz dodatkowe materiały do nauki języka niemieckiego dla dorosłych.

Książka napisana w języku niemeickim