Chemia, klasa 1, zakres podstawowy, podręcznik, Operon

Opublikowany Autor blogksiazki

Materiał został zawarty w trzech tomach podręczników , oddzielnie dla zakresów podstawowego i rozszerzonego. W tomie pierwszym ujęto treści z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej, a tom drugi stanowi chemia organiczna. W tomie trzecim omawiane są równowagi i procesy jonowe.

Podręczniki posiadają czytelną i powtarzalną strukturę oraz bogaty i starannie dobrany materiał ilustracyjny. Zdecydowanie ułatwia to pracę uczniom. Ukazano w nich bliskie powiązania teorii chemii ze sprawami życia codziennego. Ciekawostki zachęcają uczniów do pogłębiania wiedzy, a proponowane doświadczenia mobilizują do wykorzystania jej w działaniu. Utrwaleniu zdobytych wiadomości służą polecenia kontrolne zamieszczone po każdym podrozdziale oraz kończące rozdział podsumowania .

W podręcznikach znajdują się również: indeks , tablice chemiczne , propozycja literatury pomocniczej oraz adresy stron internetowych . Wysoka jakość merytoryczna i dydaktyczna publikacji została potwierdzona przez Polskie Towarzystwo Chemiczne , które nasze podręczniki (tomy I w zakresie podstawowym i rozszerzonym oraz tom II w zakresie podstawowym) zaleca do użytku szkolnego.