Chemia, klasa 1-3, Moja chemia, podręcznik, część 1, Kubajak

Opublikowany Autor blogksiazki

Jest to nowoczesny podręcznik, napisany zwięzłym, precyzyjnym językiem. Zastosowane w tekście wyróżniki ułatwiają uczniowi korzystanie z niego, a zestaw pytań, znajdujący się na końcu każdej lekcji, pomaga uczniom samodzielnie ocenić swoje umiejętności, zaś nauczycielom sprawdzić osiągnięcia uczniów. Podręcznik nie tylko uczy, ale również rozbudza zainteresowania ucznia. Kładzie przy tym duży nacisk na opanowanie przez ucznia myślenia chemicznego oraz wykorzystanie posiadanych umiejętności w rozwiązywaniu prostych zagadnień natury chemicznej. Zapewnia jednocześnie, że uczeń w swojej edukacji chemicznej począwszy od przyrody, a skończywszy na szkołach ponadgimnazjalnych, nie będzie musiał uczyć się nowych teorii w celu wyjaśnienia procesów chemicznych i zachowań substancji.