Klub Kronikarzy Zagłębia Dąbrowskiego im. J.Przemszy-Zielińskiego. Historia, dokonania, kronikarze

Opublikowany

Książka dedykowana badaczowi i popularyzatorowi wiedzy o Zagłębiu, Janowi Przemszy-Zielińskiemu. Zawiera m.in. wspomnienia kilku osób o spotkaniach i pracy z J.Przemszą-Zielińskim, podaje informacje o powstaniu i działalności Klubu Kronikarzy Zagłębia Dąbrowskiego oraz o organizowanych przez niego Sympozjach Zagłębiowskich, a także przybliża pracę i działalność wielu członków tego Klubu. Istotna pozycja wzbogacająca zakres literatury regionalnej.