Zatrudnienie tymczasowe. Komentarz

Opublikowany

Książka stanowi próbę kompleksowej analizy zagadnień prawnych związanych z zatrudnieniem tymczasowym. Na jej treść składa się komentarz do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz omówienie szczegółowych kwestii związanych z zatrudnianiem pracowników w tym trybie. Przedstawiono także zagadnienia niemieszczące się w ścisłym zakresie prawa pracy, np. związane z kontrowersyjną kwestią zasiłków chorobowych oraz z wypadkami przy … Czytaj dalej Zatrudnienie tymczasowe. Komentarz

Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Komentarz

Opublikowany

Komentarz Andrzeja Chróścickiego do ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych stanowi kolejne, udane opracowanie autora w przedmiotowej tematyce, będące odzwierciedleniem jego wiedzy, poglądów i doświadczenia zawodowego, przybliżające tę nową na rynku ubezpieczeniowym instytucję. Czy jednak rzeczywiście nową? Autor słusznie podkreśla podobieństwo funduszy emerytalnych do funduszy inwestycyjnych, zwracając szczególną uwagę na praktyczne i organizacyjno-ekonomiczne aspekty … Czytaj dalej Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Komentarz

Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy

Opublikowany

W publikacji zostały obszernie omówione wszystkie rodzaje urlopów: wypoczynkowe, macierzyńskie i ojcowskie, wychowawcze, bezpłatne, szkoleniowe, okolicznościowe, a także inne zwolnienia od pracy. Analizie poddano również urlopy udzielane na podstawie przepisów szczególnych przysługujące m.in. nauczycielom, radcom prawnym, pracownikom niepełnosprawnym. Autorki wyjaśniają liczne wątpliwości związane z zasadami obliczania wymiaru urlopów oraz udzielania urlopów i zwolnień od pracy. … Czytaj dalej Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy

Trener prawniczy. Czytanie wyroków i orzeczeń. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Opublikowany

Trener przedstawia najważniejsze zagadnienia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych poprzez analizę orzeczeń, jakie zapadają w sprawach pracowniczych oraz łatwe do zapamiętania schematy. Autorzy publikacji – doświadczony sędzia i radca prawny – zawarli w niej cenne uwagi wynikłe z praktyki zawodowej. Wyroki i postanowienia są analizowane zarówno pod kątem prawa materialnego, procedury cywilnej, jak i przepisów … Czytaj dalej Trener prawniczy. Czytanie wyroków i orzeczeń. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Podręczny Kodeks Pracy 2010

Opublikowany

Stan prawny 24.03.2010 r.Wykaz obowiązujących aktów wykonawczych. Pozycja, którą trzymasz w ręku zawiera zaktualizowany Podręczny Kodek Pracy 2010.Wydawca ma nadzieję, że poręczny format książki będzie wygodny dla czytelników, a co za tym idzie – znajdzie sie w każdym zakładzie pracy.

Kodeks Pracy 2010

Opublikowany

Stan prawny 24.03.2010 r. Pozycja, którą trzymasz w ręku zawiera zaktualizowany Kodek Pracy 2010.Wydawca ma nadzieję, że poręczny format książki będzie wygodny dla czytelników, a co za tym idzie – znajdzie sie w każdym zakładzie pracy.

Aplikacja 2010. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawo finansowe i podatkowe.

Opublikowany

Kończysz studia i zdajesz na aplikację prawniczą? A może przygotowujesz się do egzaminu końcowego na aplikacji lub chcesz sprawdzić swoją wiedzę? Pytania zostały sformułowane w taki sposób, aby nie tylko sprawdzać wiedzę, ale także ją systematyzować. Do każdego pytania przypisane są cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Testy zawierają odpowiedzi wskazujące podstawę prawną, … Czytaj dalej Aplikacja 2010. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawo finansowe i podatkowe.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Opublikowany

Publikacja obejmuje szeroko tematykę zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy, tak aby Czytelnik nie musiał tracić czasu na poszukiwanie interesujących go wiadomości w wielu źródłach z tego zakresu. Zamierzeniem Autorów i Wydawcy było dostarczenie zainteresowanym narzędzia, z którego szybko i w łatwy sposób będą mogli korzystać.Z pewnością sprzyjają temu m.in.:* klarowny podział zagadnień-problemów na rozdziały, z … Czytaj dalej Bezpieczeństwo i higiena pracy