Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowany

Zbiór przepisów.Stan prawny na 1.11.2009 r.Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. * hasła do każdego artykułu* przejrzysty układ treści* poręczny format W odpowiedzi na liczne prośby klientów o sprzedaż wysyłkową publikacji z serii "Przepisy na każdą kieszeń" oferujemy możliwość nabycia danych tytułów. UWAGA ! Zamówienie na kodeks zostanie zrealizowane tylko w przypadku, … Czytaj dalej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego

Opublikowany

Wychodząc od analizy konstytucyjnych zasad suwerenności narodu, przedstawicielstwa oraz mandatu wolnego, Autor przedstawia zagadnienia związane z odpowiedzialnością polityczną, odpowiedzialnością za naruszenie prawa oraz szczególnymi regulacjami, które zakładają nieodpowiedzialność parlamentarzystów za działania wchodzące w zakres sprawowania mandatu przedstawicielskiego lub ograniczają możliwość pociągnięcia członków parlamentu do odpowiedzialności karnej. Wśród analizowanych szczegółowych zagadnień należy wymienić: wygaśnięcie mandatu parlamentarnego, … Czytaj dalej Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego

Preambuła aktu normatywnego w doktrynie oraz w procesie stanowienia i stosowania polskiego prawa w latach 1989-2007

Opublikowany

Prezentowana praca jest poświęcona preambule aktu normatywnego. Tematyka ta jest przedstawiona z perspektywy polskiej doktryny prawa, procesów stanowienia prawa oraz jego stosowania, w przedziale czasowym obejmującym lata 1989-2007. Celem przeprowadzonych badań nad preambułą traktowaną jako kategoria prawa jest jej analiza w aspekcie teoretycznoprawnym, dogmatycznoprawnym, socjologicznoprawnym i historycznoprawnym. Zakres przedmiotowy prezentowanej pracy obejmuje: 1) poglądy polskiej … Czytaj dalej Preambuła aktu normatywnego w doktrynie oraz w procesie stanowienia i stosowania polskiego prawa w latach 1989-2007

Prawo konstytucyjne. Testy dla studentów

Opublikowany

Stan prawny na 1.01.2010 r.Wkrótce czeka Cię egzamin z prawa konstytucyjnego? A może zdajesz na aplikację? Chcesz poznać rozwiązania problemów wynikających ze stosowania Konstytucji RP?Czy wiesz:Co grozi posłowi, który w swoim wystąpieniu w Sejmie stwierdził, że jeden z ministrów ma brzydką żonę?Czy fryzjer Wiktor S., którego nie było stać na zatrudnienie radcy prawnego w swoim … Czytaj dalej Prawo konstytucyjne. Testy dla studentów

Prawo w diagramach. Prawo konstytucyjne

Opublikowany

Praktyka uczenia pokazuje, że łatwiej zapamiętać rysunek, diagram czy tabelę niż tekst szczelnie wypełniający stronicę, z rzadka tylko okraszony akapitem. Analizując nasze studenckie doświadczenia, doszliśmy do wniosku, że prawie wszyscy rozrysowywaliśmy na kartkach trudniejsze zagadnienia, by rzut oka wystarczył do przypomnienia sobie materiału. Idąc tą drogą postanowiliśmy wyjść naprzeciw studentom – w tym przypadku studentom … Czytaj dalej Prawo w diagramach. Prawo konstytucyjne

Rozporządzenie jako akt wykonawczy do ustawy w polskim prawie konstytucyjnym

Opublikowany

Publikacja zawiera charakterystykę rozporządzenia wykonawczego w świetle konstytucyjnej regulacji prawotwórstwa, również na tle konstytucyjnych zasad ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej, a także bogatą analizę teoretyczną instytucji rozporządzenia. Przedstawiona została szeroka analiza praktyki polskiej i niemieckiej, zwłaszcza w zakresie roli rozporządzenia wykonawczego w warunkach integracji europejskiej (uwzględniając stan prawny po wejściu w życie Traktatu z Lizbony), w … Czytaj dalej Rozporządzenie jako akt wykonawczy do ustawy w polskim prawie konstytucyjnym

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowany

Konstytucja z dnia 2 kwietnia 1997 roku, uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.Stan prawny na dzień 01.01.2010

Prawo konstytucyjne. Konstytucja RP

Opublikowany

Omówienie zasad ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, organów i funkcjonowania aparatu państwowego, jej konstytucji i tradycji parlamentarnych. Tekst konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku.

Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku

Opublikowany

Od uchwalenia Konstytucji III RP minęło już 13 lat i w procesie jej stosowania ujawniły się jej najważniejsze zalety, ale także i niedostatki. Ważną wartością jest stabilność konstytucji, dzięki czemu pełni ona w państwie demokratycznym rolę gwaranta pokoju społecznego, zabezpieczając i chroniąc określony w niej układ stosunków politycznych, ekonomicznych i społecznych. Nie oznacza to jednak, … Czytaj dalej Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku