Bank spółdzielczy. Aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania

Opublikowany

Stan prawny na 1.08.2009 r.Jest to pierwsza tak wszechstronna publikacja dotycząca problemów prawnych działalności banków spółdzielczych. W książce kompleksowo przedstawiona została skomplikowana problematyka tworzenia banków spółdzielczych, prowadzenia i zakończenia ich działalności, ale także kwestie nadzoru i kontroli nad bankami spółdzielczymi oraz zagadnienia form konsolidacji sektora banków spółdzielczych. Analizie poddane zostały regulacje prawne dotyczące zasad tworzenia … Czytaj dalej Bank spółdzielczy. Aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania

Prawo wekslowe

Opublikowany

Stan prawny na 1.10.2009 r.Prezentowana książka stanowi obszerne, systematyczne i aktualne opracowanie prawa wekslowego. Wykładnia i stosowanie tego prawa ma istotne znaczenie we współczesnej praktyce gospodarczej, o czym świadczy liczne orzecznictwo sądowe, a przy tym wciąż sprawia trudności. Praca ta przeznaczona jest zatem przede wszystkim dla osób posługujących się prawem wekslowym w praktyce – sędziów, … Czytaj dalej Prawo wekslowe

Prawo w diagramach. Postępowanie podatkowe

Opublikowany

Książka przedstawia zagadnienia postępowania podatkowego, kontroli skarbowej i postępowania kontrolnego z uwzględnieniem instytucji materialnego prawa podatkowego, uregulowanych w Ordynacji podatkowej. Graficzna formuła prezentacji tej problematyki służy zrozumieniu mechanizmów funkcjonujących na gruncie postępowania podatkowego i uporządkowaniu wiedzy w tym zakresie oraz sprzyja zapoznaniu się w przejrzystej i zrozumiałej formie z najważniejszymi instytucjami prawa podatkowego oraz podstawowymi … Czytaj dalej Prawo w diagramach. Postępowanie podatkowe

ABC Vat-u

Opublikowany

Wydanie IV, stron 400. Doskonały, przystępnie napisany poradnik podatnika VAT . Zastosowano w nim nowatorskie połączenie przepisów nowej ustawy o VAT, rozporządzeń wykonawczych oraz obszernych omówień i komentarzy, wzory faktur, deklaracji i druków vat.

Nieruchomości sprzedaż najem dzierżawa 2010. Skutki w PIT, CIT i VAT

Opublikowany

Książka poświęcona jest opodatkowaniu dochodów ze sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości. Opracowanie jest przekrojowe i dotyczy konsekwencji podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku zryczałtowanego od przychodów z najmu, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Dodatkowo, publikacja zawiera wiele orzeczeń sądowych i interpretacji organów podatkowych w omawianym … Czytaj dalej Nieruchomości sprzedaż najem dzierżawa 2010. Skutki w PIT, CIT i VAT

Prawo finansów publicznych. Podręcznik

Opublikowany

Zawartość merytoryczna podręcznika jest zgodna z podstawą programową nauczania przedmiotu dla zawodu technik administracji w szkołach policealnych. Prezentuje podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem systemu finansów publicznych w Polsce. Omówiono w nim pojęcia teoretyczne tej gałęzi prawa, ogólne instytucje prawa podatkowego oraz poszczególne rodzaje podatków, jak również postępowanie podatkowe, system budżetowy państwa oraz samorządu terytorialnego. Odrębnej … Czytaj dalej Prawo finansów publicznych. Podręcznik

Akcyza. Komentarz+CD

Opublikowany

Stan prawny na 1.01.2010 r.Niniejsza publikacja zawiera kompleksowe omówienie nowej ustawy o podatku akcyzowym oraz rozporządzeń wykonawczych. Autor na podstawie wieloletniego doświadczenia w stosowaniu krajowych i wspólnotowych przepisów akcyzowych analizuje szczegółowe zagadnienia oraz prezentuje przykłady i problemy, z którymi zetknął się w trakcie praktyki doradcy podatkowego. Komentarz wskazuje istotne aspekty projektowania oraz uchwalania ustawy na … Czytaj dalej Akcyza. Komentarz+CD

Prawo upadłościowe i naprawcze

Opublikowany

Niniejsza książka ma na cellu ukazanie podstawowych schematów postępowania upadłościowego i naprawczego. Forma diagramów z jednej strony umożliwia pokazanie modelowych elementów opisywanej części postępowania, z drugiej dla swej czytelności umożliwia uwzględnienie wszystkich możliwych sytuacji, które zachodzą w gospodarce. Koniecznie wyjaśnienia znajdują się w komentarzach do diagramów,a praktyczne stosowanie poszczególnych norm ukazane zostało w wybranych orzeczeniach … Czytaj dalej Prawo upadłościowe i naprawcze

PIT. Komentarz 2010

Opublikowany

Stan prawny na 1.01.2010 r.Komentarz uzyskał rekomendację Forum Doradców Podatkowych i został uznany za najlepszą publikację dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jest jedną z ważniejszych ustaw podatkowych. W sposób bezpośredni dotyczy ona bowiem około 23 milionów podatników, przy czym są to nie tylko podatnicy PIT. Jest istotna … Czytaj dalej PIT. Komentarz 2010