Wytrzymałość materiałów. Tom 2

Opublikowany

W książce przedstawiono zarówno klasyczne zagadnienia wytrzymałościowe, jak i nowoczesne elementy wytrzymałości materiałów, m.in. metodę elementów skończonych. Większość tematów jest zilustrowana konkretnymi przykładami, które nie tylko ułatwiają zrozumienie przedstawionych zagadnień, ale również wykorzystanie ich w praktyce. Zespół autorski mający w swoim dorobku podręczniki z zakresu wytrzymałości materiałów gwarantuje wysoki poziom merytoryczny. Książka jest przeznaczona dla … Czytaj dalej Wytrzymałość materiałów. Tom 2

Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe

Opublikowany

W książce omówiono metody obliczeniowe i podano wzory stosowane obecnie w dziedzinie wytrzymałości materiałów i konstrukcji. Stanowi ona vademecum przydatne dla studentów przy wykonywaniu projektów oraz prac przejściowych i dyplomowych, a także dla inżynierów w biurach projektowych. Na szczególną uwagę zasługuje zbiór tablic zawierających własności wytrzymałościowe i zmęczeniowe materiałów stosowanych w budowie i eksploatacji maszyn … Czytaj dalej Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe

Czujniki. Mechatronika samochodowa

Opublikowany

Podręcznik akademicki z cyklu Mechatronika samochodowa, opisujący zasadę działania, budowę i rodzaje czujników stosowanych w pojazdach samochodowych. Zawiera podstawowe informacje o pomiarach (pojęcia i definicje, sygnały pomiarowe, elementy toru pomiarowego, przetwarzanieanalogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe) oraz o czujnikach (indukcyjnych, hallotronowych, potencjometrycznych, termistorowych, termoelektrycznych, masowego natężeniaprzepływu, tensometrycznych, pojemnościowych, piezoelektrycznych, ultradźwiękowych, radarowych, lidarowych, fotoelektrycznych i elektrolityczno-rezystancyjnych). Opisy bogato zilustrowano … Czytaj dalej Czujniki. Mechatronika samochodowa

Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki

Opublikowany

Książka stanowi zbiór zadań z mechaniki ogólnej, uzupełniony syntetycznym omówieniem metod ich rozwiązywania. Składa się z trzech zasadniczych części: statyki, kinematyki i dynamiki, w których uwzględniono wszystkie zagadnienia mechaniki wykładane zgodnie z programem obowiązującym na uczelniach technicznych, przede wszystkim na wydziałach mechanicznych. Rozdziały zaczynają się krótkim wstępem, zawierającym podstawowe prawa, wzory i równania. Dalej znajdują … Czytaj dalej Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki

Fizyka. Krótki kurs

Opublikowany

W książce omówiono w sposób zwięzły podstawowe wiadomości z mechaniki, ruchu drgającego i falowego, termodynamiki, elektromagnetyzmu, optyki, fizyki ciała stałego, fizyki atomu i jądra atomowego, fizyki plazmy oraz kosmologii. Wykład poprzedzono krótkim opisem międzynarodowego układu jednostek miar SI, który jest konsekwentnie stosowany w całej książce. Na końcu każdego z rozdziałów zamieszczono zadania, ilustrujące praktyczne zastosowania … Czytaj dalej Fizyka. Krótki kurs

Termodynamika techniczna

Opublikowany

W podręczniku omówiono podstawowe zasady termodynamiki, termodynamikę gazów doskonałych, rzeczywistych i par, termodynamikę układów wieloskładnikowych ze szczególnym uwzględnieniem procesów spalania, termodynamikę przepływów chłodniczych, termodynamikę układów specjalnych oraz podstawy termodynamiki procesów nierównowagowych.Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wyższych szkół technicznych, inżynierów oraz pracowników uczelni i instytutów naukowych zawodowo związanych z zagadnieniami termodynamiki.

Rysunek techniczny jako zapis konstrukcji. Zadania

Opublikowany

W książce przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące teorii konstrukcji i procesów projektowo-konstrukcyjnych. Omówiono także metodykę nauczania przedmiotu „zapis konstrukcji” wraz z podaniem układu i treści wykładów oraz struktury ćwiczeń. Do każdego ćwiczenia dołączono zestaw zadań. Zamieszczono również liczne zadania pomocnicze przeznaczone do samodzielnego opanowania przedmiotu oraz przykłady rozwiązań zadań. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów mechanicznych … Czytaj dalej Rysunek techniczny jako zapis konstrukcji. Zadania

Narzędzia skrawające

Opublikowany

Książka stanowi kompendium wiedzy o narzędziach skrawających. Omówiono w niej: materiały narzędziowe oraz powłoki stosowane na ostrza narzędzi skrawających, geometrię ostrza, przyczyny, rodzaje i skutki zużywania się narzędzi oraz ich regenerację, a także właściwości skrawne narzędzi. Przedstawiono elementy składowe narzędzi skrawających, rozwiązania konstrukcyjne narzędzi różnych typów i odmian oraz mocowanie narzędzi w oprawkach i na … Czytaj dalej Narzędzia skrawające

Podstawy konstrukcji maszyn. Przykłady obliczeń

Opublikowany

Podręcznik składa się z zadań obliczeniowych z zakresu weryfikacji rozwiązań konstrukcyjnych części maszyn. Każde zadanie stanowi odrębny rozdział i zawiera – oprócz treści i danych – uwagi dotyczące specyfikacji obliczeń oraz wyboru metody rozwiązania, a także szczegółowy tok obliczeń, stanowiący rozwiązanie zadania. W książce przedstawiono zagadnienia dotyczące obliczeń różnego rodzaju połączeń, w tym połączeń śrubowych, … Czytaj dalej Podstawy konstrukcji maszyn. Przykłady obliczeń

Obróbka skrawaniem

Opublikowany

Książka jest pomyślana jako podręcznik akademicki do przedmiotu obróbka skrawaniem. Zawarto w niej podstawowe wiadomości o zjawiskach fizycznych towarzyszących skrawaniu. Omówiono wpływ cech narzędzia, przedmiotu obrabianego i obrabiarki, a także technologicznych parametrów skrawania na kształtowanie dokładności, wydajności i kosztów obróbki. Zagadnienia ogólne zilustrowano głównie przykładami z toczenia.W rozdziałach dotyczących innych odmian obróbki wiórowej opisano zagadnienia … Czytaj dalej Obróbka skrawaniem