Fizyka, klasa 1-3, Fizyka 2, podręcznik, Operon

Opublikowany

Podręcznik prezentuje wiedzę w sposób systematyczny i przyjazny dla ucznia. W tym celu zastosowano liczne tabele, wykresy, przykłady, a ważne pojęcia, definicje i wzory wyodrębniono z tekstu. Duży nacisk położono na doświadczenia (prawo Archimedesa, Pascala; zasady dynamiki Newtona). Pod koniec każdego tematu zamieszczono krótkie podsumowanie. Podręcznik służy kształtowaniu aktywnej postawy badawczej uczniów. Ćwiczenia i zadania … Czytaj dalej Fizyka, klasa 1-3, Fizyka 2, podręcznik, Operon

Fizyka, klasa 1-3, Ciekawa fizyka, podręcznik, część 2, WSiP

Opublikowany

Książka jest drugą częścią podręcznika Ciekawa fizyka.Materiał znajdujący się w książce został podzielony na pięć rozdziałów tematycznych:1. Energia mechaniczna;2. Ciepło jako forma przekazywania energii;3. Ruch i siły;4. Drgania i fale mechaniczne;5. Optyka.Materiał podręcznika przeznaczony jest do realizacji w ciągu jednego roku szkolnego przy dwóch godzinach lekcyjnych tygodniowo lub w ciągu dwóch lat – przy jednej … Czytaj dalej Fizyka, klasa 1-3, Ciekawa fizyka, podręcznik, część 2, WSiP

Fizyka, klasa 1-3, Ciekawa fizyka, dziennik badawczy, część 2, zeszyt 1, WSiP

Opublikowany

Dziennik badawczy stanowi integralną część cyklu Ciekawa fizyka.Druga część dziennika badawczego zawiera materiał ćwiczeniowy przygotowany do podręcznika Ciekawa fizyka. Część 2. Ten dziennik składa się z dwóch zeszytów. Zeszyt 1. obejmuje rozdziały:1. Energia mechaniczna;2. Ciepło jako forma przekazywania energii;3. Ruch i siły. W dziennikach badawczych znajdują się:* arkusze badawcze, obliczeniowe i problemowe;* karty pracy do … Czytaj dalej Fizyka, klasa 1-3, Ciekawa fizyka, dziennik badawczy, część 2, zeszyt 1, WSiP

Fizyka, klasa 1-3, Spotkania z fizyką, podręcznik, część 2, Nowa Era+CD

Opublikowany

Podręcznik Spotkania z fizyką – część 2 otrzymał 11 stycznia 2010 numer ewidencyjny w wykazie: 93/2/2010 (dotychczas nazywany numerem dopuszczenia) Część druga podręcznika i zeszytu ćwiczeń zawiera trzy działy: * Praca i energia * Cząsteczki i ciepło * Ciśnienie i siła wyporu W drugiej części podręcznika bardzo dużo uwagi poświęcono doświadczeniom obowiązkowym z podstawy programowej. … Czytaj dalej Fizyka, klasa 1-3, Spotkania z fizyką, podręcznik, część 2, Nowa Era+CD

Fizyka, klasa 1-3, Spotkania z fizyką, zeszyt ćwiczeń, część 2, Nowa Era

Opublikowany

Podręcznik Spotkania z fizyką – część 2 otrzymał 11 stycznia 2010 numer ewidencyjny w wykazie: 93/2/2010 (dotychczas nazywany numerem dopuszczenia) Część druga podręcznika i zeszytu ćwiczeń zawiera trzy działy: * Praca i energia * Cząsteczki i ciepło * Ciśnienie i siła wyporu W drugiej części podręcznika bardzo dużo uwagi poświęcono doświadczeniom obowiązkowym z podstawy programowej. … Czytaj dalej Fizyka, klasa 1-3, Spotkania z fizyką, zeszyt ćwiczeń, część 2, Nowa Era

Fizyka, klasa 1-3, To jest fizyka, zeszyt ćwiczeń, część 2, Nowa Era

Opublikowany

Układ treści rozpoczyna się tradycyjnie od mechaniki, która przedstawiona jest w niezwykle prosty i zrozumiały sposób. Poprzedza ją rozdział przybliżający podstawowe pojęcia fizyczne znane z życia codziennego, które będą wykorzystywane w dalszych częściach podręcznika. Częste odwołania do zjawisk fizycznych znanych z życia codziennego, zwięzły i prosty język przekazu zapewniają skuteczne przyswajanie wiadomości.

Fizyka, klasa 1-3, To jest fizyka, podręcznik, część 2, Nowa Era +CD

Opublikowany

To jest fizyka…łatwiejsza niż myślisz!* Układ treści rozpoczyna sie tradycyjnie od mechaniki, która jest przedstawiona w niezwykły prosty i zrozumiany sposób. Poprzedza ją rozdział przybliżający podstawowe pojęcia fizyczne znane z życia codziennego, które będą wykorzystywane w dalszych częściach podręcznika.* Wprowadzanie treści w zwięzłych i przyjazny sposób oraz częste odwołania do zjawisk fizycznych znanych z życia … Czytaj dalej Fizyka, klasa 1-3, To jest fizyka, podręcznik, część 2, Nowa Era +CD

Fizyka, klasa 1, Fizyka i astronomia, podręcznik, zakres podstawowy, Operon

Opublikowany

Autorzy podręcznika do zakresu podstawowego uwzględnili w swojej publikacji poziom aparatu matematycznego, jakim dysponują uczniowie. Zrezygnowano zatem z wyprowadzania wzorów na rzecz omawiania zagadnień na podstawie doświadczeń i obserwacji. Autorzy nie narzucają ścisłego podziału tematów – nie zawsze jeden temat w podręczniku musi odpowiadać jednostce lekcyjnej. Pracę z podręcznikiem ułatwia uczniom jego czytelna i powtarzalna … Czytaj dalej Fizyka, klasa 1, Fizyka i astronomia, podręcznik, zakres podstawowy, Operon