Polityka pieniężna w gospodarce otwartej

Opublikowany

Podręcznik stanowi kontynuację poprzedniej książki prof. A. Kaźmierczaka Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej. Został uaktualniony i rozszerzony o elementy finansów międzynarodowych, gdyż polityka pieniężna w okresie globalizacji rynków finansowych jest coraz bardziej powiązana z międzynarodowymi przepływami finansowymi. Publikacja została wzbogacona o zagadnienia: * terminowa struktura stóp procentowych, * makroekonomiczny model AS-AD-NX w gospodarce otwartej, * … Czytaj dalej Polityka pieniężna w gospodarce otwartej

Konsolidacja sprawozdań finansowych i rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR

Opublikowany

Celem publikacji jest przedstawienie tematyki związanej z rozliczeniem połączeń spółek oraz ze sporządzaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej w świetle rozwiązań przyjętych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Szczegółowo omówiono:połączenia prawne spółek handlowych i ich rozliczenie w rachunkowościskonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowejkonsolidację podmiotów współkontrolowanychwycenę udziałów (akcji) metodą praw własności

Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości

Opublikowany

" […] Książka jest pierwszym w Polsce tak kompletnym dziełem poświęconym podstawowemu elementowi sprawozdania finansowego, jakim jest bilans, […] Zasadniczym dokonaniem Autorki jest stworzenie własnego, oryginalnego modelu prezentacji bilansu w układach: rodzajowym, funkcjonalnym i rodzajowo-funkcjonalnym. […] Pozycja ta wychodzi naprzeciw rosnącym oczekiwaniom odbiorców sprawozdań finansowych. Łączy w sobie spojrzenie na aktywa, zobowiązania i kapitał własny … Czytaj dalej Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości

Rozważny inwestor

Opublikowany

Wielu z nas lokując pieniądze ponosi straty. A przecież nienawidzimy ponoszenia strat! Znajdziesz tu rzeczowe i jednocześnie proste wyjaśnienie, dlaczego tracimy.

Podatki w Unii Europejskiej

Opublikowany

Książka obejmuje kompendium wiedzy o systemach podatkowych krajów Unii Europejskiej. Łączy rozważania teoretyczne z prezentacją rozwiązań funkcjonujących w praktyce. Zostały w niej przedstawione: rola państwa i polityki fiskalnej w gospodarce, funkcje i klasyfikacja podatków, struktura dochodów budżetowych z tytułu podatków, opodatkowanie dochodów osób fizycznych oraz osób prawnych, opodatkowanie konsumpcji, podatki majątkowe, składki na ubezpieczenie społeczne, … Czytaj dalej Podatki w Unii Europejskiej

Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego

Opublikowany

W procesie budowy nowoczesnej gospodarki wzrasta rola właściwego zarządzania podmiotem gospodarczym i wyboru metody, która umożliwia pomiar efektywności podmiotu gospodarczego.Do oceny efektywności działalności podmiotu gospodarczego często stosuje się analizę wskaźnikową. Wskaźniki oblicza się na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych. O podstawach prawnych sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych traktuje pierwszy rozdział książki. W drugim rozdziale przedstawiono … Czytaj dalej Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego

Spółka z o.o.Kompendium podatkowe. Skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki z o.o. z uwzględnieniem interpretacji i orzecznictwa

Opublikowany

Publikacja niezbędna nie tylko dla osób profesjonalnie zajmujących się podatkami w spółkach, ale także dla członków organów w spółek. Zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania przy prowadzeniu spółki. Dodatkowym jej walorem jest licznie powoływane orzecznictwo sądów administracyjnych oraz wyjaśnienia organów podatkowych. Pozycja stanowi wnikliwe opracowanie dostarczające Czytelnikowi informacji na temat rozliczeń podatkowych oraz problemów, … Czytaj dalej Spółka z o.o.Kompendium podatkowe. Skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki z o.o. z uwzględnieniem interpretacji i orzecznictwa

Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych

Opublikowany

Fałszowanie sprawozdań finansowych jest jedną z groźnych patologii gospodarki rynkowej. Spektakularne przypadki tego procederu zostały ujawnione również w naszym kraju. W kolejnym wydaniu książki przedstawiono w rozszerzonym wymiarze cele, przyczyny, symptomyi metody fałszowania. Opisanie mechanizmu oszustw i ujawnienie przestępczych schematów jest czynnikiem służącym ostrzeganiu, ale też zniechęcaniu potencjalnych fałszerzy. Jeżeli proceder nie zostanie zahamowany, to … Czytaj dalej Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych

Budżet a finanse publiczne

Opublikowany

Budżet to serce systemu demokratycznego państwa. Myśl przewodnia pracy została zawarta w tezie, że rola budżetu państwa jest nadrzędna w nauce o finansach publicznych oraz w zarządzaniu państwem. W opinii autorki fascynujące możliwości rozwoju badań naukowych w obszarze finansów publicznych oraz w realnym doskonaleniu jakości usług publicznych tkwią w dziedzinie wieloletniego planowania budżetowego oraz nowoczesnych … Czytaj dalej Budżet a finanse publiczne