Chemia analityczna. Część 2.

Opublikowany

Najpopularniejszy od lat podręcznik chemii analitycznej! Chemia analityczna, jeden z najstarszych działów chemii, potrzebna jest wszędzie tam, gdzie konieczne jest określenie lub sprawdzenie składu chemicznego różnych surowców i produktów. Z jej metod korzysta się we wszystkich dziedzinach nauk przyrodniczych i technicznych, w gospodarce i w życiu codziennym. W drugim tomie kolejnego, zmienionego i unowocześnionego wydania … Czytaj dalej Chemia analityczna. Część 2.

Chemia piękna

Opublikowany

Nowoczesna, kompleksowa publikacja z zakresu chemii kosmetycznej! Kosmetologia to dynamicznie rozwijającą się dziedzina wiedzy. Świadczą o tym licznie powstające szkoły wyższe o profilu kosmetologicznym. Chcemy, aby o naszą urodę i zdrowie dbali profesjonaliści. Do rąk czytelników oddajemy drugie rozszerzone wydanie znanego na rynku podręcznika. Przedstawiono w nim: * wprowadzenie do obecnego stanu wiedzy z chemii … Czytaj dalej Chemia piękna

Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych

Opublikowany

W monografii w sposób skondensowany przedstawiono wszystkie zagadnienia związane z jakością wyników analitycznych. W pierwszej części omówiono zagadnienia spójności pomiarowej i materiały odniesienia różnego typu, które w zasadniczy sposób wpływają na jakość wyników analiz. Interesujące są przykłady szacowania niepewności, będące podstawową właściwością każdego pomiaru. Dwa kolejne najobszerniejsze rozdziały dotyczą badań międzylaboratoryjnych i walidacji procedur analitycznych. … Czytaj dalej Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych

Chemia radiacyjna i ochrona radiologiczna

Opublikowany

Książka stanowi drugą część wcześniej wydanej "Chemii jądrowej" i przeznaczona jest dla studentów nauk ścisłych oraz osób zainteresowanych skutkami działania promieniowania jonizującego na substancje chemiczne i żywe organizmy. W książce omówiono reakcje chemiczne wywołane działaniem promieniowania jonizującego na materię, ich specyfikację oraz procesy radiolizy różnych substancji. Przedstawiono stosowane techniki badawcze, a także zastosowania chemii radiacyjnej … Czytaj dalej Chemia radiacyjna i ochrona radiologiczna

Chemia, klasa 2, podręcznik, Operon

Opublikowany

Celem publikacji jest kształcenie u uczniów umiejętności obserwacji i opisu zjawisk chemicznych obecnych w otaczającym nas świecie. Podręcznik stara się uświadomić uczniom istnienie związku między tymi zjawiskami a funkcjonowaniem każdego człowieka. Zasady i zjawiska zostały w podręczniku omówione w kontekście doświadczeń chemicznych, dlatego prezentowana wiedza jest ciekawa i łatwiejsza do opanowania. Przykłady doświadczeń są proste … Czytaj dalej Chemia, klasa 2, podręcznik, Operon

Chemia fizyczna. Tom 3. Obliczenia fizykochemiczne

Opublikowany

Zmienione i rozszerzone wydanie znakomitego podręcznika! Znany od ponad 20 lat, dobrze przyjęty w środowisku akademickim, podręcznik Obliczenia fizykochemiczne został uaktualniony i opracowany na nowo przez zespół specjalistów ze wszystkich dziedzin fizykochemii. Stanowi doskonałe wprowadzenie do aktualnych problemów obliczeniowych chemii fizycznej. Przedstawia złożone problemy fizykochemiczne i uczy ich rozwiązywania na drodze rachunkowej. Każdy przykład rozpoczyna … Czytaj dalej Chemia fizyczna. Tom 3. Obliczenia fizykochemiczne

Chemia, klasa 1-3, Świat chemi, podręcznik, część 2, ZamKor

Opublikowany

Druga część podręcznika, dotycząca substancji chemicznych obecnych w atmosferze, hydrosferze i litosferze, składa się z następujących rozdziałów: 1. Gazy2. Woda i roztwory wodne3. Kwasy i zasady4. SolePodręcznik jest napisany przystępnym językiem, w formie pytań i odpowiedzi, co umożliwia samodzielną pracę i lepsze zrozumienie omawianych treści. Część właściwa zawiera treści nauczania bogato ilustrowane schematami i zdjęciami … Czytaj dalej Chemia, klasa 1-3, Świat chemi, podręcznik, część 2, ZamKor

Chemia, klasa 3, Chemia dla gimnazjalistów, podręcznik, część 3, Oficyna Edukacyjna Pazdro+ CD

Opublikowany

Podobnie jak w poprzednich częściach, nowe zagadnienia, dotyczące ostatnich pięciu działów w programie nauczania, podzielono na tematy podstawowe i uzupełniające. Tematy powtórzeniowe spełniają te same funkcje co w I i II części podręcznika.Na dołączonej płycie DVD zawarto sfilmowane i skomentowane wszystkie doświadczenia opisane w tej części podręcznika. Podręcznik jest zalecany do użytku szkolnego przez Polskie … Czytaj dalej Chemia, klasa 3, Chemia dla gimnazjalistów, podręcznik, część 3, Oficyna Edukacyjna Pazdro+ CD