Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność. Tom 2. Słownictwo

Opublikowany Autor blogksiazki

Drugi tom 2-tomowej publikacji Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność stanowi inherentną jej część. Informacje i wnioski, zawarte w I tomie: Historia. Sytuacja socjolingwistyczna. Świadectwo mieszkańców, znajdują tu materiałowe potwierdzenie i uzupełnienie.
Zespół autorski tomu II: Iryna Budźko, Olga Guszczewa, Helena Kazancewa, Elżbieta Smułkowa.