Biologia, klasa 1-3, Bliżej biologii, podręcznik, część 2, WSiP

Opublikowany Autor blogksiazki

Przekazujemy Ci drugi z trzech podręczników do biologii w gimnazjum Dzięki temu podręcznikowi:
* zgłębisz fascynujące tajniki biologii opracowane zgodnie z aktualną i sprawdzoną w praktyce wiedzą;
* poznasz biologię od strony praktycznej, stosując wiele metod badawczych i obserwacji;
* zrozumiesz istotę zjawisk biologicznych, analizując przejrzyste, atrakcyjne ilustracje;
* przyswoisz i powtórzysz treści, korzystając ze streszczeń lekcji oraz tabelaryczno-schematycznych podsumowań rozdziałów;
* zachęcisz się do [pogłębiania wiedzy, czytając intrygujące ciekawostki;
* wyćwiczysz umiejętności niezbędne na egzaminie gimnazjalnym, odpowiadając na pytania i wykonując zadania.