Biesiada krzemieniecka

Opublikowany Autor blogksiazki

W dwusetną rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego
* Stanisław Makowski, „Krzemienieccy bohaterowie «Dumy o Wacławie Rzewuskim»”
* Stanisław Makowski, „Joanna Bobrowa – krzemieniecka «Pani myśli» Juliusza Słowackiego”

Mariusz Olbromski Wiersze z cyklu „Lato w Krzemieńcu”
* Rzeka
* Dar Pani Marii
* Uroczysko
* Korytarze
* Zielnik Willibalda Bessera
* Dworki
* Zwykłe rozmowy
* Bambetel
* Zapatrzenie
* Osobność
* Jar nocą
* Studium światła
* Wśród pól
* Tylko wiatr
* Duc in altum
* W Wierzchówce
Na Bożej Górze po burzy
* Na brzeżanach
* Dojrzałość
* Gaśnie lato

Przypomnienia
* „Rozkaz 162 Naczelnego Wodza wojsk polskich «O utworzeniu Liceum Krzemienieckiego»”
* „Wizyta Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krzemieńcu”
* „Wychowanek Liceum. Urywek wspomnień sprzed lat 14”
* „Odsłonięcie tablicy Marszałka Piłsudskiego”
* Maria Danilewicz-Zielińska, „Maj w Krzemieńcu”
* Maria Danilewicz-Zielińska, „Krzemieniec 1939”

Krzemieniec legendarny i historyczny
* Mariusz Olbromski, „Legendy znad Ikwy”
* Wołodymyr Sobczuk, „Socjokulturowa topografia Krzemieńca pierwszych trzydziestu lat XIX wieku” (przeł. Katarzyna Jakubowska-Krawczyk)

Ludzie Liceum
* Ewa Danowska, „Tadeusz Czacki (1765–1813)”
* Hanna Zbirohowska-Kościa, „Stefan Czarnocki (1897–1941)”
* Hanna Zbirohowska-Kościa, „Halina Czarnocka (1900–1996)”
* Hanna Gronowska-Szaniawska, „Ludwik Gronowski – nauczyciel Liceum Krzemienieckiego”

Wydarzenia ostatnich lat
* Hanna Kościa (oprac.), „Cremeneciana”
* Mirosława Pałaszewska (oprac.), „Ci, co odeszli”
* Anna Milewska-Młynik, „Powrót krzemienieckich profesorów do gmachu dawnego polskiego Liceum”