Białoruś. Przeszłość i teraźniejszość. Kultura, literatura, język

Opublikowany Autor blogksiazki

Prezentowane materiały układają się w kilka obszernych działów dotyczących historii, socjologii, kultury, literatury i języka. Wiele z nich dotyczy polsko-białoruskich związków historycznych i współczesnych. Autorzy oddawanej czytelnikom publikacji reprezentują białoruskie ośrodki uniwersyteckie, a także uczelnie polskie. Jeśli weźmiemy pod uwagę białorutenistyczne publikacje naukowe, wychodzące dotychczas w Warszawie, Wrocławiu, Olsztynie, Białymstoku, recenzowany tom wywołuje wielce pozytywne wrażenie, a to dlatego, że jego Autorzy śmiało podejmują często dotychczas niezbadane obszary dotyczące kultury, literatury i języka białoruskiego oraz polsko-białoruskich kontaktów o odniesień tak w przeszłości, jak w dobie dzisiejszej. W większości przypadków publikacje są nowatorskie o odkrywcze.