Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Opublikowany Autor blogksiazki

Publikacja ma na celu przybliżenie zasad:
* postępowania koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych,
* gwarantujących bezpieczeństwo imprez masowych,
* wydawania zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych,
* gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych,
* odpowiedzialności organizatorów za szkody wyrządzone w związku ze zorganizowaniem imprez masowych.

Interpretacja przepisów została zaprezentowana w formie klasycznego komentarza do każdego artykułu, uszeregowanego w formie tez, z wykorzystaniem dostępnej literatury i orzecznictwa.