Algebra i wielowymiarowa geometria analityczna w zadaniach

Opublikowany Autor blogksiazki

Książka zawiera krótkie informacje teoretyczne, zadania i odpowiedzi do zadań z algebry wykładanej w wyższych szkołach technicznych. Zamieszczono zadania dotyczące:
* struktur algebraicznych,
* algebry macierzy,
* przestrzeni linowych unitarnych i euklidesowych,
* przestrzeni afinicznych.
Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni technicznych oraz dla studentów niektórych wydziałów uniwersytetów i uczelni pedagogicznych.