Aktywny uczeń w świecie muzyki. Propozycje dla nauczycieli

Opublikowany Autor blogksiazki

"Publikacja jest adresowana do nauczycieli muzyki szkól ogólnokształcących oraz szkól muzycznych realizujących audycję muzyczne.(…) Rozwiązania edukacyjne proponowane przez dr Elżbietę Frołowicz są nowatorskie, nawiązują do kanonów współczesnej dydaktyki, w której autorka sytuuje naukę słuchania muzyki. Współczesna edukacja muzyczna w szkolnictwie ogólnokształcącym boryka się z wieloma problemami. w innej sytuacji są nauczyciele audycji muzycznych w szkolnictwie muzycznym. W obu jednak przypadkach mamy do czynienia z koniecznością poszukiwań takich rozwiązań edukacyjnych, które zechcą uczniów do poszukiwania własnych rozwiązań problemów muzycznych bądź związanych z kulturą muzyczną, wzbogacą ich wiedzę , zachęcą do słuchania muzyki artystycznej, nauczą jej wartościowania, uwrażliwią, wywołując pozytywne emocje. Tak rozumiany osobisty wkład ucznia współpracującego z nauczycielem, zdaniem dr Elżbiety Frołowicz, leży u podstaw aktywizacji procesu nauczania słuchania muzyki".
Prof. zw. dr hab. Elżbieta Kilińska-Apanowicz