Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa

Opublikowany Autor blogksiazki

Opanowanie zagadnień opisanych w książce pomoże czytelnikom w stosowaniu zasad sterowania ryzykiem i w osiągnięciu celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonej działalności poprzez zachowywanie przez przedsiębiorstwa płynności finansowej.
Zarządzanie płynnością finansową jest jedną z najważniejszych dziedzin zarządzania przedsiębiorstwem. Jego znaczenie rośnie zwłaszcza w okresach dekoniunktury. Utrzymanie płynności finansowej staje się wtedy podstawowym celem przedsiębiorstwa, ważniejszym nawet od zysku.

Czytelnik książki:
* zrozumie istotę i znaczenie płynności finansowej, tak żeby ustrzec się przed jej nagłą utratą,
* będzie miał kompendium wiedzy o instrumentach zarządzania płynnością, bez konieczności sięgania do wielu źródeł,
* otrzyma kompleksową informację na temat każdego etapu zarządzania płynnością finansową – od diagnozy problemu do jego rozwiązania, czyli poprawy płynności finansowej.

Poszczególne części napisali autorzy wywodzący się zarówno ze świata nauki, jak i biznesu, dlatego usatysfakcjonowanymi czytelnikami będą nie tylko studenci i ludzie nauki, ale również praktycy biznesowi.