Akty jednostronne państw w prawie międzynarodowym

Opublikowany Autor blogksiazki

Akty jednostronne państw w prawie międzynarodowym nie spotkały się dotychczas z wystarczającym zainteresowaniem w polskim piśmiennictwie tej luki. Monografia Przemysława Saganka, ma na celu wypełnienie tej luki. W sposób oczywisty praca wiąże się z zagadnieniem źródeł prawa międzynarodowego, lecz nie daję się do niego sprowadzić. Dotyka samych fundamentów prawa międzynarodowego publicznego i jego teorii. Autor próbuje wyłamać się z tradycyjnego sposobu prezentacji aktów jednostronnych, by ukazać ich wielości i różnorodności. W pracy nie zabrakło też pogłębionych analiz przyrzeczenia, uznania, zrzeczenia i protestu.
Autor poczytywałby sobie za sukces, gdyby książka przyczyniła się do ożywienia debaty na temat istoty prawa międzynarodowego lub przynajmniej do ponownego przemyślenia aparatu pojęciowego, którym posługuje się jego doktryna.