Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja. Kontrowersje. Aplikacje

Opublikowany Autor blogksiazki

Zarządzanie przez zaangażowanie jest zbiorem metod i technik wpływania na aktywność zawodową pracowników, ukierunkowanych na kształtowanie zaangażowania w pracę i działalność organizacji. Autorka przedstawia w książce zmiany zachodzące w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji, istotę koncepcji zarządzania przez zaangażowanie, problemy z oceną i pomiarem zaangażowania, diagnozowanie zaangażowania w polskich organizacjach, motywowanie w zarządzaniu przez zaangażowanie, sposoby motywowania do współuczestnictwa.

Książka jest przeznaczona dla menedżerów i przedsiębiorców, ale może też być wykorzystywana przez pracowników naukowych i studentów uczelni i kierunków ekonomicznych.