Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi

Opublikowany Autor blogksiazki

"Konieczność poznania reguł walki z zagrożeniami terrorystycznymi, których skutki dotykają niemal codziennie jednostki i zespoły ludzkie, od wielu już lat zajmuje istotne miejsce w teorii i praktyce. Problematykę walki z nimi rozpatruje się na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest fizyczna walka. O zdolności przeciwstawienia się zagrożeniom terrorystycznym można mówić wyłącznie wtedy, kiedy cel (obiekt), którego one dotykają jest zdolny do przeciwstawienia się im, a zatem odpowiednio przygotowany. Przygotowaniu, o którym mowa, służyć może książka pod red. Kuby Jałoszyńskiego "Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi. Aspekty organizacyjne i prawne."

mł. insp. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz