Wykład z polskiej składni

Opublikowany Autor blogksiazki

Podstawowy, zwięzły uniwersytecki podręcznik polskiej składni prezentuje:
* uporządkowany, syntetyczny opis składni polskiej;
* jasne objaśnienie podstawowych pojęć;
* przystępny opis różnych koncepcji składniowych;
* analiza mechanizmów językowych stosowanych przy tworzeniu zdań pojedynczych, złożonych i wypowiedzi niezdaniowych.

W książce zaprezentowano dyskusyjne problemy współczesnej składni polskiej i przedstawiono na ten temat nowy punkt widzenia. Znalazła się tu usystematyzowana wiedza o polskiej składni, którą autorka wykłada od kilkunastu lat studentom polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jasno i przystępnie zostały omówione m.in.: przedmiot składni, pojęcie zdania, grupy i składniki, struktura syntaktyczna, struktura semantyczna, wypowiedzenia, schematy zdaniowe współczesnej polszczyzny, a także zdania pojedyncze i złożone.

Podręcznik polecamy studentom polonistyki i innych filologii, nauczycielom-polonistom oraz wykładowcom.