Wybór pism estetycznych

Opublikowany Autor blogksiazki

Seria KLASYCY ESTETYKI POLSKIEJ

"W tytułach prac Witkiewicza uderza to, że nie pojawia się w nich termin "estetyka", natomiast wielokrotnie pojawia się termin "krytyka". Witkiewicz nie pozostawia czytelnikowi wątpliwości – uważa się za krytyka, jednakże krytyka w szerokim, a nie w wąskim rozumieniu. "Krytyka sztuki w obszerniejszym rozumieniu – czytamy w Malarstwie i krytyce u nas – jest jej teorią – filozofią". Jej zadaniem jest tworzenie naukowych narzędzi wyjaśniania sztuki i przez to dostarczanie krytyce w wąskim rozumieniu, czyli nastawionej na ocenę analizie dzieł sztuki, obiektywnych kryteriów oceny. Witkiewiczowskie pojęcie krytyki w szerszym znaczeniu bliskie jest więc dzisiejszemu rozumieniu pojęcia estetyki. Będąc krytykiem "w obszerniejszym rozumieniu", był więc zarazem estetykiem." – Józef Tarnowski

SPIS TREŚCI

Józef Tarnowski, Stanisław Witkiewicz – estetyk walczący

WYBÓR PISM ESTETYCZNYCH STANISŁAWA WITKIEWICZA

1. ESTETYKA SZTUK PLASTYCZNYCH

[Przedmowa do I wydania Sztuki i krytyki u nas]

[Przemowa do III wydania Sztuki i krytyki u nas]

Malarstwo i krytyka u nas

Impresjonizm

Jeszcze o krytyce

"Największy" obraz Matejki

Aleksander Gierymski

Henryk Siemiradzki

Juliusz Kossak

Aleksander Gierymski

Jacek Malczewski

Dziwny Człowiek

Matejko

Listy do syna (fragmenty)

2. PRZYRODA TATRZAŃSKA, GÓRALE I ICH SZTUKA LUDOWA, ZAKOPANE

Tatry w śniegu

Na przełęczy

Bagno

Tytus Chałubiński

Drzwi chaty góralskiej w Zakopanem

Na przełęczy

3. ARCHITEKTURA, SZTUKA UŻYTKOWA I STYL ZAKOPIAŃSKI

Styl zakopiański. Zeszyt I. Pokój jadalny

Styl zakopiański. Zeszyt II. Dom

Na wystawę paryską

Sprawy stylu zakopiańskiego w Paryżu

[Korespondencja pomiędzy Stanisławem Witkiewiczem i Franciszkiem Mączyńskim w sprawie projektu budynku Muzeum Tatrzańskiego]

Bibliografia

Nota bibliograficzna