Wprowadzenie do teorii poznania

Opublikowany Autor blogksiazki

Martin Heidegger uważał, że w każdym pytaniu można wyróżnić trzy elementy – "to, o co pytanie pyta", "to, czego dotyczy" oraz "to, o co się dopytuje". Nawiązując do tej myśli, Albert Keller poszukuje odpowiedzi na główne pytania teorii poznania:
* Czym jest teoria poznania?
* Dlaczego i w jakim celu się ją uprawia?
* Jak, to znaczy jaką metodą, jakimi środkami i w jakich etapach należy ją rozwijać?
Keller omawia też szeroko pojęcie prawdy, między innymi teorie prawdy, możliwość bezzałożeniowego poznania prawdy, pewność bez poznania prawdziwości.