Wiersze wybrane

Opublikowany Autor blogksiazki

Przygotowany na 40-lecie debiutu artysty, tom przywołuje najwybitniejsze dzieła ze wszystkich okresów jego twórczości, od legendarnego zbioru "Pęd pogoni, pęd ucieczki" po niedawny "Kamień, szron". Wiele z przedrukowanych tu wierszy jest dziś trudno dostępnych, zaś ich wybór ułatwia zrozumienie dzieła jednego z najważniejszych współczesnych polskich poetów. Książkę uzupełniają wiersze nowe, dotąd niepublikowane.

RYSZARD KRYNICKI – ur. 28 czerwca 1943 r. w Sankt Valentin (Lager Windberg) w Austrii. Poeta pokolenia 1968, zwanego przez krytykę literacka Nową Falą. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych związany był z ruchem opozycji demokratycznej w Polsce. 1976-1980 objęty zakazem druku: od tego czasu publikował głównie w drugim obiegu oraz w wydawnictwach emigracyjnych. Brał udział w pracach redakcyjnych pierwszego niezależnego kwartalnika literackiego "Zapis" (1978-1981), a w latach 1982-1988 współredagował w Poznaniu podziemne pismo członków i sympatyków Solidarności "Obserwator Wielkopolski". Od 1991 r. redaguje jedyną w Polsce serię poetycką "Biblioteka Poetycka Wydawnictwa a5".

W kwietniu 1998 r. przeprowadził się z Poznania do Krakowa.
Debiutował w 1968 r. arkuszem poetyckim Pęd pogoni, pęd ucieczki, aczkolwiek za właściwy debiut uważa wydany rok później Akt urodzenia.

Tłumaczy poetów języka niemieckiego, głównie Nelly Sachs, (Rozżarzone zagadki, 2006) i Paula Celana, także Bertolta Brechta i Reinera Kunze. Przygotowuje do druku osobistą antologię współczesnej poezji niemieckiego obszaru językowego.
Wybory jego wierszy ukazały się w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Szwecji
Laureat m.in. Nagrody im. Kościelskich (1976), Nagrody Fundacji Jurzykowskiego (1989) i nagrody Friedricha Gundolfa (2000). Stypendysta DAAD (Berliner K’nstlerprogramm) w Berlinie (1993).
Członek- korespondent Akademii Sztuk Pięknych w Monachium i Dreźnie.