Wielki terror: operacja Polska 1937-1938. Tom 1 i 2

Opublikowany Autor blogksiazki

Książka ta została przygotowania przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Instytutu Badań Politycznych i Narodowościowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Opublikowano w niej dokumenty dotyczące fragmentu historii Wielkiego Terroru – tzw. polskiej operacji formalnie prowadzonej przez sowieckie organy bezpieczeństwa przeciwko wyimaginowanej Polskiej Organizacji Wojskowej, a skierowanej w rzeczywistości przeciwko mniejszości polskiej w USRS oraz wszystkim osobom posiadającym jakiekolwiek związki z II Rzecząpospolitą.

Książka napisana w dwóch językach polskim ii rosyjskim.