Wiek propagandy

Opublikowany Autor blogksiazki

Znakomita, bezkonkurencyjna książka o propagandzie, napisana przez światowej sławy psychologów amerykańskich!

Pozycja ukazuje rosnącą rolę informacji i propagandy we współczesnym świecie, przedstawia formy i mechanizmy skutecznej perswazji zarówno w bezpośrednich kontaktach międzyludzkich, jak i upośrednionych przez media. Z jednej strony uświadamia czytelnikowi (poprzez ukazanie rozmaitych podejść badawczych i wyników badań nad wpływem mediów na opinie społeczne) jak głęboko środki masowego przekazu przenikają życie człowieka oraz jak bardzo wpływają na jego tylko pozornie samodzielne decyzje. Z drugiej strony, demitologizuje rolę massmediów w kulturze współczesnej, wyraźnie rozdzielając perswazję, edukację i propagandę sensu stricto. Pokazuje też, w jaki sposób radzić sobie z zabijającą myślenie i demokrację propagandą.

Książka napisana jest w sposób wyjątkowo ciekawy i żywy, ilustrowana licznymi przykładami z historii i współczesności.

Pozycja ma dwojaki charakter: dla studentów kursu podstawowego jest podręcznikiem, może też stanowić lekturę do zajęć typu seminaryjnego.