Ucieczka. Wypędzenie. Pojednanie

Opublikowany Autor blogksiazki

Tekst wykładu wygłoszonego 7 marca 2009 na uniwersytecie w Eichstadt na temat dzisiejszych stosunków między Polską a Niemcami. Tekst w języku polskim i niemieckim.