Think tanks. Na przykładzie USA i Polski

Opublikowany Autor blogksiazki

Na współczesnej scenie publicznej coraz większą rolę zaczynają odgrywać podmioty związane z trzecim sektorem. Dotychczasowa dominująca polityka instytucjonalna jest zastępowana przez politykę nieinstytucjonalną, związaną z nieformalnymi kontaktami, znajomościami i niejawnym procesem decyzyjnym. Aktorzy sfery polityki nieinstytucjonalnej nie dążą bezpośrednio do zdobycia władzy, ale poprzez możliwość aktywizowania i mobilizowania i mobilizowania opinii publicznej uczestniczą w procesie decyzyjnym. Mogą oni w istotny sposób wpływać na kształt systemu demokratycznego i poszczególne polityki rządów, jednocześnie nie uczestnicząc w instytucjonalnych strukturach władzy. Nie wszystkie organizacje pozarządowe charakteryzują się znaczną siłą oddziaływania na struktury państwa, ale wśród nich wyróżniają się organizacje o dużym potencjale wpływu. Do najbardziej istotnych podmiotów tego typu zalicza się organizacje think tanks.