Szczęśliwy w III Rzeszy

Opublikowany Autor blogksiazki

Bohater pochodzi z Zachodniej Polski, gdzie tradycja niekonfrontacyjnej współpracy z Niemcami jest bardzo silna. Podczas pracy naukowej w niemieckiej firmie farmaceutycznej stara się realizować postulat pracy organicznej w najtrudniejszym okresie. Dzięki talentowi i pracowitości odnosi coraz większe sukcesy, stopniowo zyskuje szacunek Niemców, awansuje w strukturze firmy. Prowadzi również barwne i bogate życie prywatne. Wojna jest cały czas obecna w tle, widziana przez pryzmat bohatera i otaczających go niemieckich współpracowników, ale zwłaszcza przez pryzmat niemieckiego przemysłu.
Bohater odwiedza rodzinny Wolsztyn skąd pochodzi, a także Warszawę i Kraków. Wraz żoną, agentką gestapo, widzi warszawskie getto, co staje się dla niej szokiem i początkiem zmiany świata wartości. Konfrontuje swoje poglądy z Polakami, którzy pozostali w kraju. Ostrzega przed podejmowaniem pochopnych akcji przeciwko hitlerowskiemu okupantowi sytuacji kiedy obaj przeciwnicy się wykrwawiają.Akcja jest wartka i są w niej niespodziewane zwroty.

Wydaje się, że przesłanie książki jest zupełnie inne, aniżeli w ogromnej większości polskie literatury, dotyczącej II wojny.