System oceny zgodności w Unii Europejskiej. Pięć lat po akcesji. Historia – Teraźniejszość

Opublikowany Autor blogksiazki

Dr inż. Wojciech Henrykowski
Uczestnik negocjacji Wspólnoty Europejskie -Polska. Brał udział w opracowaniu ustawy o badaniach i certyfikacji (1993) i ustawy o systemie oceny zgodności (1999-2000).
Autor ponad 150 publikacji z dziedziny jakości i systemu oceny zgodności. Auditor EOQ, PCBC S.A.