Struktura organizacyjna partii politycznych w Polsce po 1989 roku

Opublikowany Autor blogksiazki

Celem monografii jest ukazanie mechanizmów organizacyjnych w partiach politycznych działających w warunkach transformacji systemowej. Autor analizuje statuty dziewięciu polskich partii politycznych, omawia problematykę członkostwa, finansowania partii, organizacji afiliowanych, struktury organizacyjnej oraz mechanizmu decyzyjnego. Ich analiza osadzona jest na szerokim tle teoretycznym, obrazującym różne modele organizacyjne partii politycznych przedstawione w światowej literaturze przedmiotu. Jest to pierwszy i jak dotąd jedyny przykład publikacji tak kompleksowo traktującej zagadnienie struktury organizacyjnej partii. Może świetnie sprawdzić się jako podręcznik w środowisku akademickim, ale poza tym stanowi znakomite kompendium wiedzy o partiach politycznych przydatne politykom czy po prostu osobom zainteresowanym tą tematyką.