Środowisko naturalne Korzenie

Opublikowany Autor blogksiazki

U źródeł książki leży wdzięczność dla jej bohaterów – ludzi, którzy w latach 1930-1945, a też i potem, tworzyli moje środowisko naturalne.
Duchowni, nauczyciele, przełożeni i koledzy z konspiracji, zwolennicy rozmaitych, często przeciwstawnych postaw ideowych, odważni, szlachetni, wierni, obdarzali mnie zaufaniem – a czyniąc to, postawili przede mną zadanie życiowe: być przyzwoitym.
Władysław Bartoszewski
Książka powstała na podstawie rozmów przeprowadzonych z Władysławem Bartoszewskim przez Michała Komara w latach 2008-2009.