Sposób na wagary. Jak radzić sobie z absencją uczniów?

  • Sposób na wagary. Jak radzić sobie z absencją uczniów?

  • Autor: Anna Oleszkowicz, Anna Cieślik, Olga Bąk
  • Wydawnictwo: Difin
  • ISBN: 978-83-7641-2-498
  • EAN: 9788376412498
 

Wiele osób: uczniów, nauczycieli i rodziców uważa, że wagary są zjawiskiem tak starym jak szkoła i nie można im zapobiec. Z pewnością w każdej szkole mogą zdarzyć się uczniowie, którzy z jakichś powodów opuszczają lekcje. Absencja szkolna jest jednak zjawiskiem, które nie bierze się znikąd, jest zawsze objawem tego, jak uczeń czuje się w szkole, na lekcjach, w grupie rówieśników, w domu rodzinnym, w innych relacjach pozaszkolnych oraz jak radzi sobie z obowiązkami edukacyjnymi. Ważne, aby nauczyciel trafnie rozpoznawał powody unikania szkoły i podejmował działania, które ograniczą skalę tego zjawiska u konkretnego ucznia. Przyjęcie pesymistycznej wizji – że wagary są i nic nie da się z tym zrobić, jest usprawiedliwieniem własnej bierności.

Zaproponowane w książce metody diagnozy i postępowania z uczniem wagarującym wymagają od nauczyciela otwartości na pracę niekonwencjonalnymi metodami i wyjścia poza schemat stereotypowych zachowań nadal dość często spotykanych w naszych szkołach.

Z recenzji dr Ewy Sokołowskiej:
Czytelnik znajdzie w książce wiedzę o wagarach i opis działań nauczyciela, które mogą realnie im przeciwdziałać. (…) Publikacja ta nie tylko obiecuje, że będzie poradnikiem, ale z tej obietnicy wywiązuje się w 100 procentach.

Kategorie: Pedagogika; dydaktykaDodaj do ulubionych

Możliwość komentowania jest wyłączona.