Słownik wyrazów bliskoznacznych + CD

Opublikowany Autor blogksiazki

Słownik został opracowany na podstawie Wielkiego słownika wyrazów bliskoznacznych PWN.

Zawiera:
* ponad 60 000 wyrazów, wyrażeń i zwrotów połączonych relacją synonimii lub antonimii, opatrzonych kwalifikatorami;
* 15 000 wyrazów, które mają swoje synonimy, czyli wyrazy równoznaczne, pokrywające si zakresami, np. zachęta = asumpt, bodziec, doping, impuls, inspiracja, motywacja…;
* 55 000 wyrazów, które mają swoje bliskoznaczniki, czyli wyrazy o znaczeniu szczegółowszym, np. buntownik  anarchista, burzyciel, libertyn, powstaniec…, lub ogólniejszym, np. detonator  ładunek;
* 8000 wyrazów, które mają swoje antonimy, czyli wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym, np. duży  mały, pogoda  niepogoda;
* objaśnienia przy hasłach równokształtnych, wskazujące na ich znaczenie.

Słownik pomaga wzbogacić słownictwo, urozmaicić styl, uniknąć niezręcznych powtórzeń, znaleźć słowo, które najlepiej odda przekazywaną treść. Funkcjonalny, przejrzysty, łatwy w korzystaniu, niezbędny w każdej domowej bibliotece.

Słownikowi w oprawie twardej towarzyszy płyta CD-ROM z jego zawartością.