Słownik japońsko-polski

Opublikowany Autor blogksiazki

2873 hasła podane w międzynarodowej transkrypcji fonetycznej oraz w standardowej formie pisma japońskiego, tj. za pomocą znaków chińskich "kanji" i alfabetu sylabicznego "kany" – w układzie według alfabetu łacińskiego. Podstawowe wyrażenia i zwroty, komentarze kulturoznawcze, zarys gramatyki języka japońskiego, mapka Japonii. Słownik Fundacji Japońskiej – przeznaczony dla cudzoziemców – zawiera kanon słownictwa wybrany przez japońskie instytucje oświatowe i zalecany jako podstawa do nauki języka japońskiego