Skandal polityczny. Władza i jawność w epoce medialnej

Opublikowany Autor blogksiazki

Dynamiczny rozwój mediów spowodował, że politycy są o wiele uważniej i intensywniej obserwowani niż w przeszłości. Trudniej im dzisiaj ukryć działania lub wydarzenia, które chcieliby trzymać z dala od opinii publicznej. Skandal polityczny nie stracił nic ze swej zdolności do zakłócania biegu wydarzeń, niweczenia najlepiej skonstruowanego planu i czasami – niszczenia reputacji oraz karier osób w niego uwikłanych. Dlaczego skandale zyskały tak ogromne znaczenie we współczesnym życiu publicznym? Czy są one wyrazem powszechnego obniżenia standardów moralnych, które w przeszłości – jak przynajmniej mogłoby się wydawać – rządziły zachowaniem ludzi? A może mnogość skandali w ostatnich latach ma więcej wspólnego z pozbawioną skrupułów działalnością mediów, które odkryły, że ujawnianie faktów z prywatnego życia osób publicznych może być bogatym źródłem dochodów?

"Moim głównym celem jest stworzenie analitycznego ujęcia skandalu politycznego i zarysowanie społecznej teorii jego warunków i konsekwencji. Jeśli traktuję skandal poważniej, niż niektórzy mogliby uznać za odpowiednie, to czynię tak, ponieważ uważam, iż poza całym szumem skandal jest istotnym zjawiskiem społecznym. Może przynieść poważne skutki zarówno dla życia, jak i kariery jednostek weń zamieszanych oraz dla instytucji, których te jednostki są częścią. Postaram się pokazać, że znaczenie skandalu jest zakorzenione we właściwościach świata, w którym widoczność została przekształcona przez media, a władza i reputacja ściśle wiążą się ze sobą. Skandal jest ważny, gdyż w naszym współczesnym, medialnym świecie dotyka rzeczywistych źródeł władzy".
(fragment Przedmowy)