Ryszard II

Opublikowany Autor blogksiazki

Pierwszy dramat z planowanej serii nowych przekładów Szekspira, to opowieść
o detronizacji i zabójstwie Ryszarda II, a więc o zarzewiu Wojny Dwóch Róż,
jednego z najkrwawszych konfliktów w dziejach średniowiecznej Anglii. Szekspir podejmuje tu problem świętości władzy, a zwłaszcza posłuszeństwa wobec słabego
lub niegodziwego króla, kreśli też przejmujący portret młodego, porywczego monarchy, który oddając koronę – traci poczucie tożsamości. Wystawiony u schyłku rządów królowej Elżbiety I, w przeddzień nieudanego powstania Essexa, dramat sprowokował ostre reakcje cenzury, zaś nad aktorami zaciążyło widmo szafotu.
Cechą wspólną przekładów Piotra Kamińskiego jest bogaty i zrozumiały język, muzyczność i radykalnie przestrzegana forma, przy zachowaniu ścisłej zgodności
z oryginałem pod względem liczby wierszy i układu rymów. Wynika to z przekonania,
że w poezji i dramatach Szekspira rytm, kadencja i brzmienie są równie istotne jak sens.
Seria łączy nowe tłumaczenia z oryginalnym opracowaniem naukowym Anny Cetery, na które składa
się komentarz, omówienie źródeł historycznych i dziejów recepcji utworu, oraz przypisy objaśniające
tekst i decyzje tłumacza.

Czytając przekłady Piotra Kamińskiego odnalazłem to, co mnie w tej poezji najbardziej zachwyca: jej rytm, bogactwo i płynność, a zwłaszcza jej energię (Roman Polański).

Przekład uderza swobodą w prowadzeniu wiersza, bogatą leksyką, inwencją językową i wyczuciem stylu. Ogromną zaletą wydawnictwa jest znakomite opracowanie. Pozycja bardzo znacząca dla polskiej kultury
(prof. Marta Gibińska).

Publikację Ryszarda II Szekspira w wybitnym przekładzie i we wzorowym opracowaniu naukowym uważam
za wspaniałą inicjatywę WUW i czekam niecierpliwie na dalsze tytuły tej serii (Andrzej Seweryn).