Przewodnik Batesa po badaniu przedmiotowym i podmiotowym

Opublikowany Autor blogksiazki

Od wielu lat „złotym standardem” w nauce medycyny na całym świecie pozostaje Bates Guide to Physical Examination and History Taking. Książka została przetłumaczona na wiele języków i ma wiele edycji.

Powodów, dla których „Bates” pozostaje pozycją nr 1 na świecie jest kilka:
* zespół doświadczonych autorów (obecnie Lynn S. Bickley i wsp.) – ekspertów w swoich dziedzinach,
* stała modyfikacja zawartości, uwzględnienie najnowszych osiągnięć medycyny,
* prezentacja treści pozwalająca studentom młodszych lat zrozumieć kliniczny kontekst poszczególnych elementów badania pacjenta,
* określenie przydatności i znaczenia badania klinicznego w odniesieniu do współczesnych metod diagnostyki wizualizacyjnej i laboratoryjnej,
* znakomity, niemający konkurencji materiał ilustracyjny zawierający oryginalne zdjęcia, ryciny oraz schematy. Zebranie odpowiedniej kolekcji zdjęć odbywa się latami i trudno sobie wyobrazić, aby powstał inny podręcznik o porównywalnym zasobie.

Studenci polscy po raz pierwszy będą mieli do dyspozycji książkę, która nie tylko prezentuje najwyższy poziom merytoryczny i edytorski, ale również uczy właściwego dla języka polskiego nazewnictwa. Umiejętność badania klinicznego (diagnostyki ogólnej), czyli zbierania wywiadu (badania podmiotowego) i badania fizykalnego (przedmiotowego) należy do podstawowych kwalifikacji lekarskich i jest niezbędnym warunkiem uprawiania zawodu przez lekarzy wszystkich specjalności. Jest to jeden z podstawowych przedmiotów, nauczany zwykle w ramach propedeutyki medycyny i znajduje się w programie studiów lekarskich, stomatologicznych, pielęgniarskich i ratowników medycznych. Dobre podstawy powinien wynieść każdy student ze szkoły medycznej, co bez wątpienia ułatwia pomoc najlepszego podręcznika, jakim jest „Przewodnik Batesa po badaniu przedmiotowym i podmiotowym” – poleca prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Antologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.