Przestępstwa seksualne

Opublikowany Autor blogksiazki

Podręcznik prezentuje analizę nowoczesnego podejścia do przestępstw seksualnych naruszających nietykalność osobistą.

Autor omawia w nim:

* genezę agresji seksualnej;
* strategie oddziaływań psychokorekcyjnych oraz resocjalizacji przestępców seksualnych;
* metody oceny niebezpieczeństwa powrotności do przestępstw seksualnych;
* sposoby zabezpieczenia społeczności lokalnych przed osobami powracającymi z zakładów resocjalizacyjnych.

Książka jest przeznaczona dla studentów resocjalizacji, pedagogiki, psychologii i innych nauk społecznych. Niezbędna w pracy osób zajmujących się zawodowo resocjalizacją przestępców seksualnych oraz kuratorów środowiskowych.

2 października 2006 roku autor otrzymał za tę książkę Indywidualną Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Opinie o książce:

Książkę oceniam jako bardzo wartościową, erudycyjną, opartą na reprezentatywnym piśmiennictwie, przydatną dla studentów wyższych uczelni i profesjonalistów zajmujących się przestępstwami na tle seksualnym.

(prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz)